School en Privacy

Privacy is op dit moment een zeer belangrijk onderwerp van gesprek en volgt uit de nieuwe wetgeving, vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van kracht is.

Graag willen wij u wijzen op een aantal privacyregels die wij als school hanteren, aangezien wij de privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel zeer belangrijk vinden. Via onderstaande linken vindt u meer informatie over de maatregelen die we hebben genomen om de privacy ook op school te waarborgen.

In dit het document school en privacy vindt u in het kort de belangrijkste informatie over privacy. De overige documenten behandelen enkele belangrijk thema's.