Buitenschoolse opvang 

In Posterholt zijn meerdere mogelijkheden voor buitenschoosle opvang. Wij hebben met Stichting Kinderopvang Roerstreek (SKOR) en Wee-Play concrete afspraken gemaakt over samenwerking. Beide BSO-aanbieders sluiten in hun voor-schoolse programma aan op het onderwijsprogramma van De Draaiende Wieken. Zodra een kind vanuit de voorschoolse opvang doorstroomt naar de basisschool, vindt er een overdrachtsgesprek plaats waarbij ook de ouders aanwezig zijn.