Klankbordgroep

De klankbord groep bestaat uit een aantal ouders die tezamen alle leerjaren vertegenwoordigen.
Wanneer een leerjaar niet meer vertegenwoordigd is, zal de samenstelling in onderling overleg worden aangepast.

Per jaar zijn er een 4 tal bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is reflectie. Hoe ervaren de ouders de ontwikkelingen op school, waarin kunnen we ons verbeteren en wat moeten we vasthouden? Daarnaast kan de directie de klankbordgroep om advies vragen over voorgenomen beleidswijzigingen.

Heeft u belangstelling voor deelname aan deze klankbordgroep dan kunt u dat melden bij Ton Giessen.

De klankbordgroep bestaat momenteel uit:
Christa Maessen
Monique Willems
Martine van de Venne
Mieke Backus
Ruud Schoenmakers
Tanja Verkoulen