Huiswerk

Er wordt op onze school in de groepen 5 t/m 8 regulier huiswerk meegegeven. Wij vinden dit om de volgende redenen belangrijk:
  • De ervaring leert dat kinderen er in het Voortgezet Onderwijs voordeel van hebben als zij opbouwend qua intensiteit gewend raken aan het maken van huiswerk op de basisschool.
  • Kinderen raken bekend met de structuur van LVS - CITO toetsen en in groep 8 met de CITO- Eindtoets. Hoe meer training en inoefening, hoe beter uw kind voorbereid is.
  • U heeft, indien u dit wenst, alle mogelijkheden om ook thuis, samen met uw kind extra te oefenen.
  • Het plannen, het maken van een leerplanning, speelt ook een belangrijke rol. Niet op de laatste dag beginnen, maar verdelen over de week.
 
Het huiswerk wordt één week van te voren opgegeven. Indien in de groepen 6 t/m 8 tevens een proefwerk aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde wordt opgegeven, moet het huiswerk in deze week ook ingeleverd worden.
Concreet betekent het huiswerkbeleid dat de groepen 5 t/m 7, één keer per week huiswerk meekrijgen. Dit betreft huiswerk op maat, al naar gelang de groep of het individuele kind extra ondersteuning nodig heeft.
In periodes voor het CITO LVS van onze school krijgen de kinderen oude CITO toetsen als huiswerk mee. Groep 8 krijgt twee keer per week huiswerk. Dit betreft reguliere CITO - Eindtoetsen uit voorgaande jaren.
 
Algemene afspraken groep 6 t/m 8:

We gaan er van uit dat de kinderen in groep 6 t/m 8 voldoende zelfstandig zijn om hun huiswerk volgens afspraak af te hebben. Als dat nog niet lukt, maakt de leerkracht met de ouders de afspraak dat door de ouder een handtekening wordt geplaatst bij het huiswerk.
Indien een kind drie keer het huiswerk vergeet, blijft het desbetreffende kind een half uur over na schooltijd. Tevens wordt er een notitie in het schrift gemaakt dat het kind het huiswerk te laat heeft ingeleverd met evt. een toelichting. Het consequent moeten maken van huiswerk doen we ook ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
 
Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen geen regulier huiswerk mee.
  • In groep 3 wordt Veilig & Vlot meegegeven naar huis, dit gebeurt 11x per jaar. De boekjes zullen aan het begin van de kern mee naar huis gegeven worden, zodat de kinderen gedurende de kern ook de bladzijdes thuis kunnen oefenen met de letters/woorden die in de klas aan bod zijn gekomen. Ook kunnen de kinderen thuis oefenen met de software van het leesprogramma. Verder zal er een overzicht geplaatst worden van de correcte wijze van de schrijfletters, zodat de ouders ook thuis deze letters met de kinderen kunnen oefenen.
  • In groep 4 krijgt het instructiegroepje de spelling-afspraken mee naar huis om dit te oefenen voor het dictee. Er worden soms reken- en taalopdrachten meegegeven als extra oefening. Natuurlijk kan er wel in samenspraak met de ouder, huiswerk op maat worden meegegeven, al naar gelang de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, bijvoorbeeld als een kind een handelingsplan (HGA) heeft.
Vanaf groep 6 wordt gewerkt met een agenda waarin de kinderen zelf hun huiswerkopdrachten moeten noteren. De kinderen moeten zelf zorgen voor een agenda.