Schooltijden
We werken volgens het continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school.
 
Groepen 1 Groepen 2-8
Inlooptijd Inlooptijd
  8:15 - 8.30 uur   8:15 - 8.30 uur
   
Lestijden Lestijden
  8.30 - 12.00 uur   8.30 - 12.00 uur
12.45 - 14.45 uur 12.45 - 14.45 uur
   
Pauze Pauze
10.15 - 10.30 uur 10.15 - 10.30 uur
12.00 - 12.45 uur 12.00 - 12.45 uur
   
Woensdag is vrij Woensdag om 12.15 uur school uit.
 
Inlooptijd
De schooldag start met een variabele inlooptijd vanaf 8:15 uur. Om 8:15 uur wordt de poort opengemaakt. De kinderen lopen direct door naar binnen. Er is dan slechts beperkt toezicht op de speelplaats. Het is overigens niet zo dat iedereen om 8:15 uur al op school moet zijn. Het is een variabele inlooptijd. Uw kind wordt dus vanaf 8:15 uur maar vóór 8:30 uur op school verwacht. Door de inlooptijd zitten alle kinderen om 8:30 uur in hun lokaal klaar voor de les. Wij verzoeken u vriendelijk om de kinderen op tijd op school te laten zijn.
Voor de onderbouw vragen we de ouders om hun kind niet naar binnen te brengen, maar bij de poort afscheid te nemen. De jongste kleuters die pas instromen mogen de eerste week nog naar binnen worden gebracht. 
 
Toegang tot de school
Om 8:30 uur worden de deuren die op de speelplaats uitkomen, gesloten. U kunt dan alleen nog via de voordeur naar binnen. Omdat de voordeur altijd gesloten is, moet er worden aangebeld. Wij vragen u om het gebouw ook weer via de voordeur te verlaten, zodat de buitendeuren naar de speelplaats gesloten kunnen blijven.
 
Na schooltijd afhalen van de kinderen uit groep 1 en 2
Het is voor de leerkrachten vaak moeilijk om precies te zien met wie welke kleuter mee naar huis gaat. Om dit probleem te ondervangen willen we graag dat u uw kind bij de tweede poort op het toegangspad naar de speelplaats afhaalt. Dit betekent dat, als de bel om kwart voor 3 gaat, u op het toegangspad voor de tweede poort wacht, zodat de leerkracht u goed kan zien. De leerkracht zal uw kind persoonlijk aan u over dragen. U zult begrijpen dat deze afspraak gemaakt wordt voor de veiligheid van uw kind.
Wilt u nog iets aan de leerkracht vragen, wacht dan even totdat alle kinderen weg zijn, zodat de leerkracht tijd voor u heeft. 
Geef ons door, d.m.v. een briefje in het broodtrommeltje, als uw kind naar de BSO gaat of bij iemand gaat spelen.