Werkgroepen

Werkgroep Boekenkaften

Wanneer een nieuwe methode of andere materialen wordt aangeschaft, moeten deze worden voorzien van een plastic folie. Een groepje ouders is dan in de lerarenkamer actief met het kaften van deze nieuwe schoolboeken en andere schoolbenodigdheden. Indien u hierbij wilt helpen, bent u van harte welkom. 


Werkgroep Koffie en Festiviteiten

Vele ouders zetten zich telkens weer met veel enthousiasme in om diverse feesten, in goede samenwerking met de leerkrachten, op school te organiseren. Hierbij kunnen met name worden genoemd sinterklaas, kerstmis, carnaval, pasen, sportdag, ouderavond VO.

 

Werkgroep Kerkelijke Vieringen

Enkele ouders zorgen voor het tot stand komen van twee kerkelijke vieringen. De viering voor Kerstmis en de viering voor Pasen. De ouders oefenen met de kinderen op school en in de kerk. Deze activiteiten kunnen veelal plaatsvinden gedurende de schooltijd.

 

Werkgroep Kleding

Twee keer per jaar wordt door de oudervereniging kleding ingezameld. De opbrengst komt geheel ten goede van de oudervereniging, dus aan uw kind. De inzameling van de kleding gebeurt op school.

 

Werkgroep Speelplaats

Vijf keer per jaar verzorgt een groep enthousiaste ouders de drie speelplaatsen van onze school. Hun werk varieert van beplanten, vegen van bladeren en voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Deze bijeenkomsten vinden meestal op zaterdag of op een avond plaats.

 

Werkgroep Verkeer

In een regelmatig terugkerend overleg tussen gemeente, politie en andere scholen in de Roerstreek wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom de verschillende scholen. Ook het jaarlijks terugkerende verkeersexamen voor de groepen 7 wordt door onze contactpersonen geregeld.

In samenwerking met de school worden door de werkgroep vele activiteiten mbt verkeer georganiseerd, zoals:
- de landelijke actie "met voeten en fietsen naar school".
- de verkeersquiz
- het verkeersexamen
- een verkeersweek met diverse activiteiten op en rondom de speelplaats
Verder wordt in iedere groep een extra activiteit met betrekking tot verkeer gegeven.

 

Werkgroep L.O.T.

Na elke vakantie komt het Luizen Opsporings Team twee ochtenden naar school om alle leerlingen te controleren op luizen. Dit vindt plaats op een woensdag en donderdag. De exacte datums staan vermeld in de schoolkalender.