Meldcode  Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals adequaat te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Lees meer over het protocol dat we gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Klik hier