Stichting Kinderopvang Roerstreek biedt in kindercentrum 't Vlaegelke te Posterholt dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4
jaar en peuterarrangementen voor 2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (voor kinderen die naar de basisschool gaan) aan. Naast de algemene betekenis wat kinderopvang voor het kind inhoudt, zijn de belangrijkste doelen in de buitenschoolse opvang de spel- en contactmogelijkheden van het kind met andere leeftijdgenootjes, het aanbieden van een rustpunt en individuele aandacht na een schooldag. Verder staan de begeleiding van het kind in zijn vrijetijdsbesteding en de groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal. Dit alles in een ontspannen en huiselijke sfeer. Daarnaast bieden wij ook BSO+ aan voor kinderen vanaf groep 7 en ouder. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.kinderopvang-roerstreek.nl. De buitenschoolse opvanggroep is geopend op maandag tot en met vrijdag, voor- en na school, en op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties. Als u meer informatie wilt over de buitenschoolse opvang of als u uw kind wilt aanmelden dan kunt u geheel vrijblijvendcontact opnemen met

Stichting Kinderopvang Roerstreek, Vurensteeg 2, 6061 EJ Posterholt, Tel. nr. (0475) 40 42 59. www.kinderopvang-roerstreek.nl/