Ziekmelding
 
Wanneer uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of om een andere (geldige) reden, verzoeken wij u dit tijdig te melden. Dat kan vanaf 8:15 uur telefonisch: 0475-402865. Soms is het 's morgens telefonisch erg druk. U hoort dan wel de telefoon overgaan, maar feitelijk is er dan niemand vrij die het telefoontje kan aannemen. Probeer dan korte tijd later nog een keer.

Ziekmeldingen kunnen ook per mail gebeuren. Stuur dan een e-mailbericht met de melding en de reden naar de leerkracht(en) van uw kind en tegelijkertijd ook naar info.draaiendewieken@innovo.nl. De directie ontvangt de betreffende mail dan ook en zal de afmelding in het dossier opnemen.