Schoolbibliotheek Het Draaiboek
 
Aanbod
Goed kunnen lezen is belangrijk in de ontwikkeling van alle kinderen. Het ene kind leest graag en is daardoor vanzelf gemotiveerd, het andere heeft wat meer hulp nodig bij het vinden van een boek dat aanspreekt. In onze schoolbibliotheek Het Draaiboek zorgen wij daarom voor een zo breed mogelijk aanbod. Er zijn boeken te vinden op allerlei niveaus, van prentenboeken en boekjes voor beginnende lezers tot jeugdboeken. Het aanbod bestaat uit fictie en non-fictie, het omvat stripboeken, poëzie, informatieve boeken, series, boeken rond thema's als Kerstmis, sport enz. Voor ieder kind is er wel iets te vinden. En …. iedere maand komen er nieuwe boeken bij.
 
Uitleen
Alle leerlingen zijn in het bezit van een pasje dat in principe in de klas wordt bewaard. Hierop kunnen in Het Draaiboek 2 boeken worden geleend en een boekje uit een van de informatieseries. Binnenkort is het ook mogelijk om een tijdschrift te lenen. Daarnaast kunnen in de bibliotheek in Roermond nog 8 boeken worden geleend. Voor het gemak kan hiervoor tegen geringe kosten een extra pasje worden aangemaakt.
Iedere groep heeft een vast uur per week tot zijn beschikking om boeken te ruilen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen gebeurt dit met de hele groep tegelijk onder begeleiding van de leerkracht, of zelfstandig in kleine groepjes. In Het Draaiboek zijn op dat moment vrijwilligers aanwezig (ouders of grootouders die een instructie hebben gevolgd) die daarbij helpen. Daarnaast zijn er enkele vrije uitleentijden, waarop individuele leerlingen een boek kunnen omruilen.
 
Naschoolse uitleen
Iedere woensdag van 12.15 - 12.45 u. (behalve op vrije dagen en in schoolvakanties) is er gelegenheid voor ouders om samen met hun kind boeken te ruilen.