Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 gaan de afspraken over Passend Onderwijs van start. De Draaiende Wieken behoort tot het Samenwerkingsverband Midden-Limburg. In dit samenwerkingsverband werken de basisscholen, de speciale basissscholen (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (ZMOK en ZMLK) samen om voor alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. De opdracht daarbij is om het onderwijsaanbod en de leerlingenzorg zo aan te passen dat er minder kinderen verwezen hoeven te worden naar het speciaal onderwijs.
Bezoek voor meer informatie over Passend onderwijs de landelijke website Passend onderwijs of de regionale website van Passend Onderwijs in de regio Midden-Limburg